Páči sa Vám tento príspevok ?

Zdieľajte tento obsah so svojimi priateľmi

Počet návštev

Dnes16
Včera20
Tento týždeň127
Tento mesiac483
Všetky návštevy75450

 


Designed by:
SiteGround web hosting Joomla TemplatesModifications & repairs by:
   
Once
Konferencia Košice 2017 PDF Vytlačiť E-mail
Napísal Logopetko   
Utorok, 10 Máj 2016 19:04

Sekcia klinickej logopédie

slovenskej  spoločnosti  pre  otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku

 

Katedra spec.pedagogiky a logopedie Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové

 

Uniwersytet Zielonogórski Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

 

Pedagogická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove

 

Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov

                v koordinácii Logopetko  s.r.o.

                          pod záštitou

Primátora mesta Košice MUDr. Richarda Rašiho, PhD. MPH

 

Vás pozývajú na medzinárodnú medziodborovúkonferenciu

„100-ročnica narodenia Doc. Jozefa Lišku“

 

           

Rodák z obce Trebejov, Doc. Jozef Liška, pracoval celoživotne v oblasti československej dialektológie, fonetiky, patofonetiky, logopédie a anglistiky. Bol zakladateľom prvej logopedickej poradne v rezorte zdravotníctva a významnou osobnosťou odboru lingvistika a logopédia. Jeho práca dlhodobo ovplyvňovala vývoj logopédie v celom Československu. Mal nezastupiteľný podiel na systéme rozvoja logopedickej starostlivosti od 50.rokov minulého storočia, na vzniku Českej logopedickej spoločnosti a neskôr aj Slovenskej logopedickej spoločnosti, ktorú založil v roku 1971 a stal sa jej predsedom. Nepopierateľne prominentné miesto zaujímal aj v odbore špeciálna pedagogika a jej smerovanie ovplyvňoval ako predseda sekcie špeciálnej pedagogiky Československej pedagogickej spoločnosti pri ČSAV.

Doc. Jozef Liška bol výnimočným odborníkom pre celoživotné prepájanie činnosti vedeckého pracovníka akadémie vied a praktickej činnosti logopedického pracovníka.

Nezanedbateľné sú jeho organizačné schopnosti a trvalá spolupráca s českými odborníkmi v oblasti logopédie, jazykovedy a medicíny, ktorá sa odzrkadľuje vo výnimočne plodnej publikačnej činnosti. Súčasný vývoj poznatkov podrčiarkuje správnosť a naliehavosť ním nastolených otázok a navrhovaných prístupov k rozvoju starostlivosti o deti a dospelé osoby s poruchami reči a komunikácie. Aktivity a angažovanosť boli dôvodom na averziu tzv. „vodcov“, s následkom vymazania jeho mena v dobe socializmu. Európa si tohto výnimočného človeka pamätá a našou povinnosťou je  dopísať chýbajúce listy kroniky jeho života tu doma...

 

Kontaktná adresa konferencie:

    Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript.

Posledná zmena na Utorok, 10 Máj 2016 19:25
 
Sekcia klinickej logopédie - Hodnotenie medzinárodného workskopu PDF Vytlačiť E-mail
Napísal Logopetko   
Utorok, 10 Máj 2016 18:39

   Hodnotenie medzinárodného workskopu

    „Psychofyzické nastavenie na hlasový prejav“.

 

V prekrásnom prostredí Slovenského raja v dňoch 15.-16.apríla 2016 usporiadala Sekcia klinickej

logopédie SSO, SKIZP a Logopetko s.r.o. vzdelávaciu akciu vo forme medzinárodného workshopu.

Téma „Psychofyzické nastavenie na hlasový prejav“  bola vysoko aktuálna pre klinických logopédov a

bola vyžiadaná účastníkmi na predchádzajúcej medzinárodnej konferencii 2015 na Čingove.Autorkou

workshopu bola vynikajúca odborníčka, herečka, speváčka, hlasový pedagóg  Mgr. Art. Lenka 

Barilíková Spišáková, ArtD.

 

 

V priebehu  dvoch dní sa účastníci  workshopu zamerali na problematiku relaxačných cvičení

a psychodiagnostiky, správnej respirácie a uvedomením si správneho fungovania dychových síl.

Praktické využitie a zapojenie bránice, kostoabdominálne dýchanie, ako dôležitý prvok zdravého

znenia hlasu, spolu so zapojením  a uvedomením si práce respiračných svalových partií, spinálne

cvičenia vo fonácii a v brumende, prirodzená poloha znenia hlasu, posadenie hlasu, atď., boli

konkrétnymi cvičeniami pre účastníkov. Teória a hlavne prax bola smerovaná  pre využitie poznatkov

v ambulantnej praxi pri diagnostike a terapii narušenej komunikačnej schopnosti.

 

Vzácnou udalosťou na medzinárodnom workshope bola účasť odborníkov v oblasti klinickej logopédie

a  vzdelávania v Poľskej republike. Pani profesorka Dr. Hab. Ewa M. Skorek, z Uniwersytetu

Zielonogórskego, Wydzial Pedagogiki, Psychologii i Socjologii, ako kierownik studiów podyplomowych

Logopedia, Logopedia i terapia pedagogiczna, Logopedia i jezykmigowy, zaujala  veľmi dobrou

prednáškou na predmetnú tému workshopu. Účastníci mali pocit, že koordinácia s pani Barilikovou

bola vopred dohodnutá. Zároveň vystúpenie a praktické ukážky práce pána Mgr. Grzegorza

Hryniewicz boli výnimočne akceptované účastníkmi pre vysokú erudovanosť a zároveň

bezprostrednosť vystupovania prednášajúceho. Pán Magister nemal do konca workshopu chvíľu pre

sľúbený vlastný relax, lebo sa stal neplánovanou integritou priebehu cvičení.

 

Srdečná vďaka a uznanie patrí všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na príprave

a realizácii medzinárodného workshopu, jeho organizačným a materiálnym zabezpečením. Menovite

firme LENCOS in s.r.o. – pani Ing. Eve Petrákovej ; firme ADROS s.r.o. – pani Ing. Adriane Rojíkovej ;

firme ADELI s.r.o. – pani PaedDr.Adelaide Fábianovej ; firme PYGMALINO s.r.o. – pánovi Rostislavovi

Šárovskému a PJ therapeutic s.r.o. – pánovi Piotrowi Jaworskému ; Celú koordináciu workshopu

zabezpečovala s.r.o. Logopetko. Bez menovaných firiem by nebolo možné našu akciu uskutočniť.

 

Ďakujeme aj pracovníkom hotela Čingov, ktorí nám pripravili príjemné prostredie. Ďakujeme aj

všetkým zúčastneným kolegyniam a kolegom, bez ich osobného vkladu by workshop nebol tým, čím

bol. Pre mnohých z nás to boli nezabudnuteľné chvíle strávené v príjemnom prostredí Slovenského

raja, v krásnej prírode slniečkom zaliatych lúk. Prírodnú scenériu dopĺňala pohoda účastnikov, ktorí si

vychutnali relaxačno-odborný charakter cvičení, ktoré nám tak veľmi chýbajú v našej odbornej praxi.

Aby sme my sami mohli rozdávať radosť, úsmev, pohodu v našich ambulanciách, musíme byť 

nastavení po psychickej aj fyzickej stránke tak, aby sme klientov presvedčili nielen vedomosťami

odborne a teoreticky, ale predovšetkým osobným príkladom. Skvelá neopakovateľná atmosféra,

mnoho podnetov z ambulancií nášho celého malého Slovenska túto atmosféru podčiarklo a dotvorilo.

 

Samozrejme, obrovská vďaka patrí skvelej Lenke Barilíkovej Spišákovej, ktorá svojim osobnostným

vkladom, vynikajúcimi pedagogickými a predovšetkým ľudskými kvalitami zabezpečila

neopakovateľnú, úžasnú, príjemnú relaxačnú atmosféru, ktorá v nás odvtedy rezonuje. Našla si popri

náročnom zameraní workshopu priestor na individuálne pohovory s každým účastníkom, napriek

únave a „pohotovosti“ v priebehu celých dvoch dní.

                                                                      

Za celé predsedníctvo Sekcie klinickej logopédie

PaedDr. Mária Šišková

Posledná zmena na Utorok, 10 Máj 2016 19:03
 
Ponuka práce PDF Vytlačiť E-mail
Napísal Logopetko   
Pondelok, 11 Apríl 2016 09:23

Adeli Medical Center hľadá logopéda s nástupom ihneď.

 

Požadujeme ukončené vzdelanie II.stupňa v odbore logopédia,

 

znalosť aspoň jedného svetového jazyka.

 

Kontakt:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript.  , tel: 0907/ 945 032 .

 

Novú kolegyňa bude mať možnosť zaškolenia a momentálne sa

 

rokuje s vedením firmy aj o poskytnutí ubytovania.

 

Váš Logopetko

Posledná zmena na Pondelok, 11 Apríl 2016 09:30
 

Generálny partner LOGOPETKO s.r.o.
a
Sekcie klinická logopédia SSO

Reklamný panel

Ďalší reklamní partneri s.r.o. LOGOPETKO a Sekcie klinická logopédia SSO :


 

Reklamný panel
Reklamný panel
Reklamný panel