Páči sa Vám tento príspevok ?

Zdieľajte tento obsah so svojimi priateľmi

Počet návštev

Dnes269
Včera14
Tento týždeň938
Tento mesiac1958
Všetky návštevy129439

 


Designed by:
SiteGround web hosting Joomla TemplatesModifications & repairs by:
   
Once
Jakab Ľ. ( Bratislava )_ Škola správneho dýchania
Piatok, 17 September 2010 19:23

 

 


Anotácia:Škola správneho dýchania
- sekundárna prevencia zdravia
Poslanie a úlohy školy

BM. Ing. J a k a b Ľubomír,     Dýchanie pre nás znamená život. Sprevádza nás od prvého veľkého nádychu, až k tomu poslednému. Je súčasťou a prirodzenou činnosťou, ako život sám. Dýchanie preto ovplyvňuje naše zdravie a tým aj kvalitu nášho života. Škola správneho dýchania / ŠSD/ si vytýčila za cieľ poukázať na výhody, ale hlavne naučiť záujemcov správne dýchať a pravidelným cvičením si vypracovať “návyk správneho dýchania”. Rýchlosť nacvičenia správneho dýchania je individuálna a záleží nie len od snahy účastníka, ale aj od jeho zdravotného stavu..
     Škola má tri stupne. V prvom sa naučíme správne dýchať a trénujeme „dychovú vlnu“.V druhom stupni , cvičením s dychovou vlnou pracujeme na vytvorení návyku správneho dýchania. V treťom stupni pristupujeme k intenzívnemu tréningu dýchacích svalov a to na základe merania únavy respiračných svalov a hlavne bránice, ktorá je hlavný dýchací sval. Funkčné vyšetrenie bránice (FVB), vyšetrujeme na Klinike funkčnej diagnostiky v Podunajských Biskupiciach. Spracovaním nameraných hodnôt sa vypracuje individuálny tréningový program správneho dýchania, poprípade návrh na rehabilitáciu. Vypracovanie návyku správneho dýchania je výsledkom denného cvičenia, ktoré si v podstate nevyžaduje extra čas. Musím ešte poznamenať, že správne dýchanie má množstvo výhod, ale má aj jednu veľkú nevýhodu a to, že sa správne dýchanie väčšinou musíme naučiť! Škola správneho dýchania sa prednostne zameriava na deti a mládež a v spolupráci so školskými zariadeniami sa snažíme zabezpečiť zdravšiu mladú generáciu a tak aj generáciu, ktorá bude vedieť viesť aj svoje deti po ceste správneho dýchania a tým aj kvalitnejšieho života.

Conclusion : School of proper breathing consist of three parts:
1. we learn how to breathe correctly and what the breathing wave means
2 we build correct breathing by daily training
3. trainig of respiratory muscles
We use examination of diaphragma due to rehabilitation or training of the respiratory muscles.


Prednáška


 

 

Aplikácia "Školy správneho dýchania" do podmienok praxe .

 

     Nácviky dýchania v podmienkach nemocnice vychádzajú z diagnózy pacienta a pridržujú sa konzultácie a doporučenia ošetrujúceho lekára. Doporučenie na nácvik správneho dýchania vychádza z funkčného vyšetrenia, ktoré okrem základného vyšetrenia pľúc ukáže aj nepravidelné pokojné dýchanie a to napríklad vo veľkosti amplitúdy jednotlivých nádychov. Toto signalizuje nekontrolovanú prácu respiračných svalov, kde každý pokojný nádych a výdych má inú veľkosť. Pacientove respiračné svalstvo pracuje len reflexne a organizmus väčšinou zabezpečuje iba minimálne množstvo vzduchu potrebné na prežitie.
     V stave, keď je ešte dobrá vitálna kapacita pľúc, vie organizmus v prípade záťaže dodať dostatočné množstvo vzduchu a tým aj kyslíka potrebného pre prácu svalov, CNS a pod. Toto platí aj pri psychickej záťaži a strese.
Ľahko sa môžeme presvedčiť, že pri strese z rozčúlenia, alebo aj psychickej záťaži automatický zmenšujeme veľkosť nádychu, zrýchľujeme ho a väčšinou zásadne dýchame hrudným, až vrchným - klavikulárnym dýchaním. Skrčením pliec a prihrbením sa a stuhnutím týchto častí tela, ešte viac zmenšíme pohyblivosť rebier a tým zmenšujeme pracujúci obsah hrudníka. Neuvedomenie si možnosti uvoľnenia tohoto stavu a tým relaxácie, dáva možnosť časom zmenšeniu pohyblivosti hrudníka a tým ďalšie zhoršovanie práce respiračných svalov a pľúc. Neskôr môže pristúpiť úplne stuhnutie hrudníka, ktoré niekedy pripomína postoj boxeristu, čakajúceho na úder. Tento patologický stav sa rozcvičuje ťažšie a vyžaduje silnú spoluprácu ako aj snahu pacienta.
     Následky bývajú trvalého charakteru a mnohí si ich uvedomujú až keď pociťujú insuficienciu v dýchaní. Nácvik správneho dýchania robím spravidla až po začatí s rehabilitáciou, ktorú dopĺňam o záťažové dýchanie a ďalšie cielené cvičenia, ktoré vyplývajú z vyšetrenia únavy respiračných svalov, so zameraním na bránicu - hlavný dýchací sval. Toto meranie sa volá "Funkčné vyšetrenie bránice" (FVB). Dýchanie meriame pri rôznych činnostiach dýchania , ako aj pri záťažovej práci dýchacích svalov. Sníma sa práca pri nádychu a na jeho vrchole. Graf ktorý takto dostanem, ukazuje odozvu svalstva na prácu, ktorú musí pri dýchaní spraviť.
Podľa grafu spracujem individuálny rehabilitačný program pacienta, alebo navrhnem najoptimálnejší spôsob rehabilitácie s ohľadom na absentujúci druh dýchania. Po čase, stanovenom ošetrujúcim lekárom , znovu robíme kontrolne meranie a na jeho podklade upravíme rehabilitačný program až do získania odolnosti na únavu, resp. do ustáleného stavu.
     Veľmi dôležitá je v tomto štádiu psychická vyváženosť pacienta. To sa odráža v spolupráci pri rehabilitačných cvičeniach, ktoré pacient robí sám, bez dozoru sestry, alebo lekára. Pokiaľ pacient cvičí len v prítomnosti sestry a ostatný čas venuje menej náročnej činnosti /to znamená, že necvičí/, je treba pohovorom s pacientom túto skutočnosť napraviť. Samozrejme, že berieme v úvahu prvom rade zdravotný stav pacienta.
     Pri tejto časti rehabilitácie využívam už aj technické rehabilitačné pomôcky , ako sú inspiračné trenažéri na začiatku a neskôr prechádzame na rezistované -odporové dýchanie cez masku s dvojcestným ventilom.
Táto práca je na začiatku a preto čas ukáže jej výsledky. Najviac ma fascinuje v tejto práci to, že výsledky si môžu overovať na sebe tí, ktorí to najviac potrebujú a hlavne vtedy, keď ešte nie je neskoro.

Posledná zmena na Piatok, 17 September 2010 19:31
 

Ďalší reklamní partneri s.r.o. LOGOPETKO a Sekcie klinická logopédia SSO 


 

Reklamný panel