Páči sa Vám tento príspevok ?

Zdieľajte tento obsah so svojimi priateľmi

Počet návštev

Dnes274
Včera14
Tento týždeň943
Tento mesiac1963
Všetky návštevy129444

 


Designed by:
SiteGround web hosting Joomla TemplatesModifications & repairs by:
   
Once
Staníček P., Kejklíčková I. ( Brno )_ Využití arteterapie v logopedii
Sobota, 25 September 2010 14:48

Využití arteterapie v logopedii

Autoři: PhDr.Petr Staníček, PaedDr.Ilona Kejklíčková, PhD.

Arteterapie jako neverbální technika podněcuje klienta, aby se vyjadřoval jinak než slovy. S těmi je člověk zvyklý zacházet a využívat je jak k předávání, tak k matení a zastírání obsahů (Koblicová 2000).

Arteterapie

     Arteterapie je léčebný postup, který využívá výtvarného projevu jako hlavního prostředku poznání a ovlivnění lidské psychiky a mezilidských vztahů. Někdy bývá přiřazována k psychoterapii a jejím jednotlivým směrům, jindy je pojímána jako svébytný obor. Obvykle se rozlišují dva základní proudy, a to terapie uměním, v níž se klade důraz na léčebný potenciál tvůrčí činnosti samotné a artpsychoterapie, kde výtvory a prožitky z procesu tvorby jsou dále psychoterapeuticky zpracovávány. Sleduje celou řadu různých cílů. Vedle zlepšení senzomotorických schopností a možnosti kompenzace poruch vnímání podporuje tvůrčí práce v rámci arteterapie zvláště sebedůvěru a samostatnost. Už sám tvůrčí proces má aktivující a pozitivní vliv na duševní stav pacienta a podporuje obnovení psychických i somatických funkcí. Arteterapeut, který pracuje s výtvarnou činností klientů má možnost z jejich výtvarného projevu „vyčíst“ něco o tom, v jakém psychickém stavu se jeho klient nachází (Růžičková 1999). To ale patří spíše k diagnostice, než že by se jednalo o samotnou arteterapii. To, že arteterapeut může z výtvarné tvorby něco „vyčíst“ je pro většinu lidí atraktivní. Není divu, dozvědět se něco více o sobě chce asi každý z nás. Někteří lidé se bojí, že když před arteterapeutem nakreslí plánek cesty městem, vidí jim arteterapeut až „pod pokličku“, ale obavy jsou zbytečné. Arteterapeut není čaroděj, ale spíše průvodce procesem, kterému říkáme arteterapie. Jen ti, kteří chtějí podniknout poměrně dlouhou cestu, se dočkají pozitivních změn na své osobnosti. Po první fázi „radosti z poznání sebe sama“, přicházejí i další kroky, které už třeba nejsou tak „růžové“ a zasahují do našeho soukromí. Jako každá terapie se ani tato neobejde bez vůle ke změně, která pak s námi putuje celý život. Takto pracuje dynamicky projektivní arteterapie, kde je klient veden terapeutem svými problémy i výtvarnou tvorbou.

 

     Prožitková arteterapie se zaměřuje na prožitek při tvorbě, terapeut do procesu zasahuje minimálně. Směřuje k odreagování, harmonizaci apod. Metody a směry nejsou striktně odděleny, ale prolínají se. I jednotliví arteterapeuti se liší ve svých metodách a přístupu ke klientovi, v neposlední řadě vlastní osobností, která se na procesu významně podílí. Stejně tak ne pro každého klienta je vhodná každá metoda. 

 

 

     Arteterapie má široké pole působnosti. Lze ji vhodným způsobem uplatnit u nejtěžších psychických poruch stejně jako u zdravých lidí, všech věkových skupin (Koblicová 2000). Může pomoci všem lidem, kteří se nesnadno slovně vyjadřují (např. lidé trpící psychózami, dopívající, děti, starší lidé, lidé s mentální retardací, pacienti s poruchami plynulosti řeči a další. S aplikací arteterapií se setkáme i u deprivovaných dětí, dětí se syndromem CAN (týrané a zneužívané děti), v nápravných zařízeních pro dospělé (věznice). U chronických onemocnění také pomocí arteterapie odpoutáváme myšlenky člověka na neustálou bolest a nabízíme mu odreagování. V případě tělesné slabosti nebo fyzického handicapu arteterapie otevírá problematiku frustrace a uspokojení potřeb. Při vývojových poruchách je možné zaměřit pozornost na pasivitu a produktivitu postiženého. Při těžkých poraněních hlavy může skupinová forma arteterapie řešit problém osamocení a kontaktu s ostatními. Uplatní se i u lidí, kteří se o sobě chtějí dozvědět víc, pochopit své motivy, ale činí jim obtíže vyjadřovat se slovně. Skupinová terapie se osvědčuje u lidí s těžkostmi ve vztazích k druhým. Významné místo zastává při terapii lidí závislých (alkoholici, toxikomani, gambleři…), lidí s poruchami příjmu potravy, fyzickými i duševními handicapy. Arteterapie je vhodným postupem u těch klientů, kteří trpí psychickými nebo emocionálními problémy, kteří prožívají události intenzivně emočně nebo jsou naopak velice racionální a k psychoterapii nemají důvěru (Kořínková-Vindušková 2001).

Arteterapeutické techniky:

     Volná kresba, malba, koláže, modelování papíru, práce s hlínou, se dřevem, práce s vlastním tělem, pantomima…

Závěr

     Zavedení arteterapie do logopedie má výrazný pozitivní efekt. Arteterapie má prokazatelný vliv na psychiku pacienta a jeho sebepoznání, které je pro zlepšení komunikační schopnosti velice důležité. 

Posledná zmena na Sobota, 25 September 2010 14:52
 

Ďalší reklamní partneri s.r.o. LOGOPETKO a Sekcie klinická logopédia SSO 


 

Reklamný panel