Páči sa Vám tento príspevok ?

Zdieľajte tento obsah so svojimi priateľmi

Počet návštev

Dnes265
Včera14
Tento týždeň934
Tento mesiac1954
Všetky návštevy129435

 


Designed by:
SiteGround web hosting Joomla TemplatesModifications & repairs by:
   
Once
Príhovor predsedu SSO
Utorok, 09 Marec 2010 15:32

Príhovor Predsedu SSO (Slovenská spoločnosť pre otorinolaryngológiu
a chirurgiu hlavy a krku ) 

logo sso

Prof. MUDr. Milan Profant, CSc

Prof. MUDr. Milan Profant, CSc

 

Nový rok 2010

     Máme za sebou z hľadiska SSO pomerne búrlivý rok, ktorý otvoril mnohé známe, no utlmené, problémy našej spoločnosti. Voľby na začiatku roka dosť dramaticky zmenili zloženie Výboru SSO. Väčšia časť klinických pracovníkov reagovala na nové zloženie Výboru tak, že odmietla alebo neprijala členstvo vo Výbore SSO. Po určitom čase sa rozhodol odstúpiť nový predseda SSO a na následnej členskej schôdzi sa vnútornou dohodou zmenili pomery vo Výbore SSO. Výsledný stav nakoniec (ale tiež po istých turbulenciách) viedol k novému zloženiu Výboru SSO.

     Čo je lekcia, ktorú sme dostali z tohto búrlivého orl roka?

     Opakovane sme deklarovali, že otorinolaryngológia je len jedna, a aj keď má predstaviteľov zaoberajúcich sa pomerne odlišnými službami a výkonmi, ich komunikácia, vzdelávanie, odborný život, spoločenský život by mali byť na jednej platforme. O to viac, že súčasná situácia je do veľkej miery dedičstvo minulosti a do budúcnosti sa rozdiely medzi týmito skupinami budú prirodzene stierať. Zjednotilo sa špecializačné štúdium s podmienkou absolvovať časť vzdelávania na akreditovanom alebo Výborom označenom pracovisku. Päť rokov dá mladému adeptovi orl už dostatok teoretických vedomostí a chirurgických zručností, aby hľadal vo svojej kariére istý užší či širší chirurgický záber, čo tieto skupiny k sebe viac priblíži.

     Dnešní ambulantní orl lekári predstavujú organizovanú silu, a aj v budúcnosti budú mať možnosť vždy ovplyvniť výsledky demokratických volieb, tak, ako sa to deje v parlamentných voľbách v krajine. Myslím si však, že dnes aj oni citlivejšie vnímajú situáciu, majú aj vlastné, nielen organizované, rozmýšľanie a rozpoznajú, že Výbor SSO nie je parlament s pomerným zastúpením najsilnejších strán, ale reprezentácia slovenskej otorinolaryngológie dovnútra aj navonok. Štruktúra, ktorá musí plne vziať zodpovednosť za rozvoj odboru, vzdelávanie pregraduálne, špecializačné a kontinuálne, definovať potrebnú štruktúru pracovísk a pracovníkov, pripravovať vzdelávacie materiály, prednášky, učebnice. Túto časť povinností Výboru SSO ambulantní otorinolaryngológovia v predchádzajúcich voľbách podcenili.

    Prečo klinickí lekári stratili svoje postavenie vo Výbore SSO? Určite je najvážnejší argument organizované hlasovanie neštátnych otorinolaryngológov, ale vždy treba hľadať aj motív, ktorý k takému javu vedie. Určite nie je správne riešenie iba zjednotenie klinických a teraz my budeme voliť našu bandu a vy vašu bandu.

      Vidím nasledovné priestory, v ktorých treba zlepšiť vzájomnú komunikáciu:

     Vzdelávanie: Neštátni otorinolaryngológovia vnímajú národný kongres ako prezentáciu klinickej a chirurgickej otorinolaryngológie s malým priestorom pre ich každodenné problémy. Súčasní neštátni ORL lekári v naprostej väčšine už nesmerujú k zavádzaniu chirurgickej otorinolaryngológie do svojej praxe. Toto je priestor pre novú nastupujúcu generáciu s novým typom vzdelávania. Súčasní neštátni ORL lekári potrebujú pravidelnú vzájomnú komunikáciu s klinikmi týkajúcu sa každodenných problémov v diagnostike, diferenciálnej diagnostike, indikácií na chirurgickú a nechirurgickú liečbu, posudkových problémov. Táto problematika spravidla nie je (a keď, tak iba okrajovo) témou národného kongresu. Tieto informácie treba prinášať na samostatných podujatiach s voľnejším diskusným priestorom. Názorné obrazové ukážky aj triviálnych problémov, zaujímavé kazuistiky, zdôrazňovanie onkologickej bdelosti sú témy, ktoré by mali byť predmetou prednášania a diskusie na samostatných podujatiach pre neštátnych orl lekárov, kým národný kongres by mal ostať prehliadkou súčasnej úrovne klinickej otorinolaryngológie a noviniek, ktoré sa zaviedli alebo zavedú do praxe (samozrejme aj ambulantnej).

     Niektoré klinické pracoviská už začali ponúkať kontinuálne medicínske vzdelávanie v jednotlivých oblastiach O-R-L s veľmi dobrým ohlasom a účasťou. Myslím, že aj najnavštevovanejšie podujatia neštátnych otorinolaryngológov organizované dr.Heribanom by mali mať inú štruktúru. Viem že rozhodujúcim motívom je sponzorská firma, ktorá v plnom rozsahu uhradí príjemné víkendové rokovanie. Ale aj s nimi sa dá jednať o príprave odborného programu, ktorý by v tej svojej odbornej časti postupne prinášal informácie z celej otorinolarnygológie a nie len z nádchy a závratov.

     Logistické problémy neštátnych orl lekárov: Vnímanie činnosti Výboru SSO neštátnymi lekármi sa mi zdá neprimerané a podceňované z hľadiska aktivít, ktoré Výbor urobil v prospech ambulantnej otorinolaryngológie. Asi treba tieto aktivity neustále zdôrazňovať. Spomeniem len nové oceňovanie výkonov bodovníka spred asi 2-3 rokov, zoznam výkonov jednodňovej chirurgie, vytvorenie Katalógu výkonov, príprava akcií kontinuálneho medicínskeho vzdelávania, ktoré umožňujú získať kredity. Na druhej strane je tlak na výkonné inštitúcie slovenského zdravotníctva na presadzovanie záujmov neštátnych otorinolaryngológov. Výbor SSO sa zasadil o zvýšenie ocenenia jednotlivých ambulantných výkonov, ale už nemá páku riešiť problém zvláštnych postojov poisťovní k limitom pre jednotlivých zmluvných lekárov a neuhrádzanie odpracovaných a dokumentovaných výkonov. Na tomto poli vidím skôr priestor pre spoločné ťaženie neštátnych špecialistov zastúpených Lekárskou komorou. Výbor SSO sa aj prostredníctvom svojej Sekcie neštátnych lekárov ochotne do takejto aktivity zapojí a určite podporí oprávnené požiadavky svojich členov.

     Medzinárodné aktivity neštátnych otorinolaryngológov: dnes sa stále viac a viac odporúčaní preberá z európskych medzinárodných štruktúr. Prinajmenej UEMS, Únia európskych medicínskych špecialistov (a jej ORL sekcia), sa zaoberá odporúčaniami pre európske zdravotníctvo a medicínske vzdelávanie (spomeniem len direktívu Európskeho pracovného času, SACCME – inštitúcia, ktorá udeľuje kredity, pracuje na základe všeobecných európskych princípov stanovených UEMS atď.). Aj tu je treba hľadať priestor, aby jeden z dvoch zástupcov Slovenska bol angažovaný, jazykovo vybavený reprezentant neštátnych otorinolaryngológov.
 
     V prúde úvah nad uplynulým rokom mi akosi unikol dôvod môjho listu. Všetkým vám chcem poďakovať za vašu prácu a aktivity v prospech pacienta a slovenskej otorinolaryngológie počas minulého roka. Nech je budúci rok pre vás dobrým rokom s možnosťami zveľadiť svoje činnosti, čo nakoniec bude na prospech vašich pacientov, vašich rodín a vašej životnej úrovne. Teším sa, že sa mnohými stretneme na podujatiach SSO v roku 2010.
 

Váš

Milan Profant 

Posledná zmena na Utorok, 09 Marec 2010 15:40
 

Ďalší reklamní partneri s.r.o. LOGOPETKO a Sekcie klinická logopédia SSO 


 

Reklamný panel