Páči sa Vám tento príspevok ?

Zdieľajte tento obsah so svojimi priateľmi

Počet návštev

Dnes265
Včera14
Tento týždeň934
Tento mesiac1954
Všetky návštevy129435

 


Designed by:
SiteGround web hosting Joomla TemplatesModifications & repairs by:
   
Once
Kurzy klinickej logopédie
Utorok, 09 Marec 2010 23:57

     Tohoročné kurzy, poriadané SKIZP, SEKCIOU KLINICKEJ LOGOPÉDIE PRI SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI PRE CHIRURGIU HLAVY A KRKU PRI SLS a ASOCIÁCIOU SÚKROMNÝCH LEKÁROV- ORGANIZAČNÁ ZLOŽKA ASOCIÁCIA VZDELÁVANIA AMBULANTNÝCH LEKÁROV ( ASL SR-AVAL) sme nazvali

     PRVÉ DYSFAGIOLOGICKÉ SYMPÓZIUM 2010, pretože sa prvýkrát v histórii slovenskej klinickej logopédie zameriavajú na tému Orofaryngeálna dysfágia. Toto dysfagiologické sympózium ma netradičnú formu- formu kurzov, ktoré sa budú konať v priebehu celého roka 2010.

OROFARYNGEÁLNA DYSFÁGIA

     Dysfagiológia ako vedný odbor v oblasti zdravotníctva, sa na Slovensku ešte len začína implementovať aj napriek tomu, že v zahraničí existuje už asi 40 rokov. Je to vedný odbor, ktorý sa zaoberá dysfágiou. Vznikol v sedemdesiatych rokoch dvadsiateho storočia zásluhou skupiny klinických logopédov v USA, zoskupených okolo Dr. Logemann. Tento prvý dysfagiologický tím položil základy diagnostiky a terapie dysfágie. Dysfágia je porucha príjmu a / alebo transportu potravy do žalúdka. Prehĺtanie je vysoko komplexný fyziologický proces, pri ktorom prebieha nielen príjem a transport potravy ale aj odsun slín a ochrana dolných dýchacích ciest od aspirácie (preniknutie slín, tekutín, potravy do dolných dýchacích ciest). Pre pacienta dysfágia znamená výrazné obmedzenie jeho kvality života s vysokým rizikom mortality a morbidity. Platí to tak pre detských pacientov ako aj pre dospelých pacientov, u ktorých došlo k dysfágii v dôsledku poškodenia mozgu (neurogénna dysfágia) alebo v dôsledku nádorov v oblasti ústnej dutiny, hltana a hrtana (šturkturálna dysfágia). Preto má odbor dysfagiológia čoraz väčší interdisciplinárny význam v zdravotníctve, tak v ústavnej ako aj ambulantnej oblasti. Orofaryngeálna dysfágia je porucha v orálnej a faryngeálnej fáze prehĺtania. Jej intervenciou sa vo väčšine krajín sveta zaoberajú klinickí logopédi. Zahraničné štatistiky hovoria o vysokom percente výskytu dysfágie u detských a dospelých pacientov. Na Slovensku sa tejto diagnóze zatiaľ venuje veľmi malá pozornosť zo strany klinických logopédov. Uvedomujeme si, že je to preto, lebo zatiaľ sa neuskutočnili žiadne štrukturálne na seba nadväzujúce kurzy, v ktorých by boli podané vyčerpávajúce odborné informácie o diagnóze DYSFÁGIA- vyskytujúca sa tak u DETÍ ako aj u DOSPELÝCH.

     Čoraz viac sa začíname v naších ambulanciách klinickej logopédie stretávať s ambulantnými pacientami s dysfágiou , ktorým je potrebné poskytnúť kvalitnú zdravotnú starostlivosť.

     Uvedomujeme si, že diagnóza DYSFÁGIA je veľmi ťažkou diagnózou, pri ktorej nesprávnym zdiagnostikovaním alebo poskytnutím kontraindikačnej terapie hrozí pacientovi s dysfágiou smrť!!

     Preto sme pripravili kurzy, ktoré sú zamerané na diagnózu dysfágia . Tieto kurzy navzájom súvisia a za sebou nasledujú, preto je vhodné zúčastniť sa všetkých kurzov. Po ich absolvovaní klinickí logopédi a logopédi v predatestačnej príprave dostanú POTVRDENIA, ŽE môžu poskytovať zdravotnú starostlivosť PACIENTOM / DETSKÝM, DOSPELÝM/ s DYSFÁGIOU!!!

     Okrem toho sme pripravili aj kurz s Johnom Flutterom, týkajúci sa infantilného prehĺtania, myofunkčných porúch a nesprávneho dýchania pacientov.


Cieľová skupina:

1, klinickí logopédi pracujúci v rezorte zdravotníctva na pracoviskách, kde ležia pacienti s neurogénnou alebo štrukturálnou dysfágiou (neonatologické, pediatrické, neurologické, geriatrické, onkologické, psychiatrické, ORL oddelenia nemocníc a kliník, ale aj rehabilitačných ústavov, sanatórií a kúpeľov, atď.),

2, logopédi v predatestačnej príprave,

3, klinickí logopédi, pracujúci v neštátnych ambulanciách klinickej logopédie;

4, lekári

Zacielenie kurzov a výstup:

     Účastníci kurzov získajú komplexný pohľad na vitálnu funkciu, prehltávanie od vytvárania, zrenia orgánov zúčastňujúcich sa na prehltávaní, od vývinu ich funkcií až po ich patofyziológiu, základnú a špeciálnu diagnostiku ale aj na terapiu dysfágie. Získajú informácie o diagnostikovaní a terapii štrukturálnej dysfágie, dozvedia sa ,ako diagnostikovať a uskutočňovať terapiu u detských pacientov s dysfágiou. Dozvedia sa, ako naučiť deti s myofunkčnými poruchami a infantilným prehĺtaním správne dýchať a prehltávať. Na konci absolvovania všetkých kurzov, týkajúcich sa dysfágie- dostanú POTVRDENIA, ktoré ich budú oprávňovať k poskytovaniu zdravotnej starostlivosti pacientom s dysfágiou.

Informácie o kurzoch poskytne a prihlášky prijíma:

Dr. Bunová Barbora, člen Prezídia SKIZP, zodpovedný za vzdelávanie ambulantných zložiek a podpredseda Sekcie klinickej logopédie SSO pri SLS

Kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. , alebo Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript.

Pozor na dodržiavanie termínov, dokedy sa treba na dané kurzy prihlásiť!!!Zoznam kurzov:KURZ č. 1:

ANATÓMIA, FYZIOLÓGIA A PATOFYZIOLÓGIA PREHĹTANIA

KURZ č. 2:

ŠTRUKTURÁLNA DYSFÁGIA

KURZ č. 3:

ÚSTNA POZÍCIA, KRANIOFACIÁLNY VÝVIN A MYOFUNKČNÁ KOREKCIA

KURZ č. 4:

DETSKÁ DYSFÁGIA

KURZ č. 5:

FEES / v rámci Europan –Life Long Learning Programme Dysphagia/

Posledná zmena na Streda, 10 Marec 2010 00:23
 

Ďalší reklamní partneri s.r.o. LOGOPETKO a Sekcie klinická logopédia SSO 


 

Reklamný panel