Páči sa Vám tento príspevok ?

Zdieľajte tento obsah so svojimi priateľmi

Počet návštev

Dnes30
Včera33
Tento týždeň94
Tento mesiac63
Všetky návštevy139067

 


Designed by:
SiteGround web hosting Joomla TemplatesModifications & repairs by:
   
Once
Sobota, 06 Marec 2010 17:35

 

Integrovaná stupnica vývoja
Jazyk nám umožňuje rozumieť a vyjadrovať svoje myšlienky, myslenie a pocity.
V procese učenia jazyka vždy predchádza chápanie počutého jazyka, t.j. vnímanie jazyka, vývoju vyjadrovacieho jazyka. Malé dieťa sa otočí, ked' ho matka zavolá, alebo na požiadanie zakýva na rozlúčku dlho predtým, ako povie svoje meno, alebo pá-pá. Rovnako doležitý ako pochopenie a vyjadrovanie jazykom je vývoj pragmatických zručností, aby sa jazyk vhodne používal v roznych sociálnych kontextoch a na rozne účely.
Čas od narodenia do nástupu do školy je časom obrovského rozvoja v živote dieťaťa. Kým dieťa nastúpi do školy, vyrastie z úplne závislej bytosti na sposobilého komunikátora a nezávislého myslitel'a a študenta.
Nasledujúce tabulky sú integrovanou stupnicou, ktorá načrtáva typické štádia vývoja v oblastiach počúvania, vnímania a vyjadrovania sa jazykom, reči, poznávania a spoločenskej komunikácie. Boli vypracované z viacerých zdrojov:
·Cottage Acquisition Scales for Listening, Language and Speech
·Preschool Language Scale - 4 (PLS 4)
·The Bzoch-League Receptive-Expressive Emergent Language Scale Second Edition
·(REEL - 2)
·The Early Learning Accomplishment Profile Kit (E-LAP)
·The Learning Accomplishment Profile Revised Edition Kit (LAP-R)
·The Rosetti Infant-Toddler Language Scale
·St. Gabriel's Curriculum
Tieto štádiá vývoja platia pre dieťa so sluchovou poruchou. Takéto dieťa však musí byť od začiatku viac vystavené hovo­renému slovu. Jazyk, reč, poznávanie a pragmatické zručnosti by sa mali vyvíjať zároveň prostredníctvom počúvania v systematickom programe, ktorý sleduje typické štádiá vývoja.
Doležité je zapamatať si, že zručnosti uvedené na nasledujúcich stranách sú založené na priemere. Medzi prvým a posledným momentom, ked' dieťa dosiahne rozne míl'niky, je pomerne široká škála. Vaše dieťa nemusí dosiahnuť míl'nik v rámci daného času, ČO však neznamená, že ho nedosiahne nikdy. Tieto stupne vývoja sú myslené len ako orientačné. Boli zahrnuté do programu tak, aby vyhovovali individuálnym potrebám konkrétneho dieťaťa.
Úplný odkaz a popis pozri v článku počúvať, učiť sa a hovoriť (Z60407). Toto je zdroj sluchových návykov spoločnosti Cochlear.
Posledná zmena na Piatok, 26 Október 2012 11:39
 

Ďalší reklamní partneri s.r.o. LOGOPETKO a Sekcie klinická logopédia SSO 


 

Reklamný panel